Te drejtat e femijeve Kosove

Materiale dhe dokumente për të drejtat e fëmijës

Materiale dhe dokumente për të drejtat e fëmijës

Me shume

KOMUNIKATË

Qendra për Arsim e Kosovës dhe Forum ZFD, në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës në Kosovë”, të financuar nga BE dhe të menaxhuar

Me shume

Informatë e rëndësishme!

Informatë e rëndësishme! Ju njoftojmë që afati për dorëzimin e aplikacioneve për Thirrjen për Projekt Propozime në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të

Me shume

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe ForumZFD, në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të

Me shume

Partnerët