Te drejtat e femijeve Kosove

FËMIJËT TANË - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

Me shume

Të njohim të drejtat tona

Me shume

Prezantimet - Materialet nga Simpoziumi Ndërkombëtar, Dhuna në Shkolla në Kontekst

Me shume

KEC dhe ForumZFD shpërblen 10 OJQ lokale të cilat punojnë në fushën e: të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve

KEC dhe ForumZFD shpërblen 10 OJQ lokale të cilat punojnë në fushën e: të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të

Me shume

Partnerët