Intervistë në RTK


Intervista me bashkëpunëtorin e terrenit z. Arben Aliu dhe drejtorin e DKA-së z.Afrim Llabjani të komunës së Ferizajit