Slike iz informativne sesije


Slike iz sastanka lansiranja projekta


Sastanci sa Nevladinim organizacijama


Radionice sa Nevladinim organizacijama


Trening za posredovanje sa Nevladinim organizacijama


Nagrada za najbolji članak


Trening sa školama korisnika projekta;


Posete u Albaniji i Makedoniji


Regionalne konferencije- "Promocija i zaštita dečjih prava"


Potpisivanje memoranduma razumevanja od strane gradonačelnika i direktore direkcije za obrazovanje u korisnicim opštinama : Kamenica, Vučitrn i Uroševac.


Dita botërore për parandalimin e abuzimit të fëmijës