Zajedno protiv zlostavljanja deteta Fros group, web faqe, web dizajn


Intervju o projektu "Promocija i zaštita prava djece" koji je sprovela Radio Televizija Kosova.

Emisija koju izvodi Radio-Televizija Kosova u okviru emisije "NE".

Ova emisija je održana u prostorijama škole "Ganimete Terbeshi" u Llukaru u saradnji sa NVO Centar za napredne studije FIT kao deo projekta "Promocija i zaštita prava deteta" koji sprovodi Kosovski Obrazovni Centar - KEC u partnerstvu sa forumZFD - Kosovskim programom i finansira se od strane Kancelarija Evropske unije.

https://drive.google.com/…/1NPR7RNaNFdqQaXq4RaQ35l0pv…/view…