Together against child abuse Fros group, web faqe, web dizajn


Dita botërore për parandalimin e abuzimit të fëmijës - Emisioni në RTK

Momente nga aktivitetet e organizuara për shënimin e 19 nëntorit "Dita botërore për parandalimin e abuzimit të fëmijës", të përmbledhura në emisionin “NE” të RTK-së

Emisioni në RTK