Stafi Menaxhues


Teuta Musmurati

Teuta Musmurati


Drejtoreshë e FIT

Ardita Kabashi

Ardita Kabashi


Menaxhere e Projektit, KEC