Zajedno protiv zlostavljanja deteta Fros group, web faqe, web dizajn


Cilj Projekta

Naziv projekta:

Zajedno protiv zlostavljanje deteta - TACA

Vrednost projekta:

235,498.44€uro

Trajanje:

36 meseca

Implementira:

Kosovski Centar za Obrazovanje (KEC)

Direktni korisnici:

Učenici osnovnih i nižih srednjih škola i lokalne vlasti u opštinama: Uroševac, Kamenica, Vučitrn

Partner:

Centar za napredni studije - FIT

Zona realizacije:

Kosovo

Opšti cilj:

Osigurati da se prema celoj deci postupa sa potpunim poštovanjem, dostojanstva njihovih prava I promovisanjem okruženja bez zlostavljanja u Kosovskim školama.

Cilj projekta:

Zaštitite školsku decu i umanjite sve efekte iskustva sa zlostavljanjem na taj način poboljšavajući individualni i institucionalni kapacitet za prevenciju zloupotreba i zaštita žrtava.

Aktivnosti:

1.1 Izgradnja kapaciteta za predstavnike vlasti iz opština i ciljanih škola koje se bave slučajevima zlostavljanja dece:

1.2 Podrška opštinskim vlastima da uspostave efikasan sistem za odgovor na zloupotrebe u ciljanim školama;
1.3 Deljenje nagrada i priznanja školama koje modeliraju okruženja bez zloupotrebe;
2.1 Razvoj nastave za e-učenje o prevenciji zlostavljanja i reagovanju na zlostavljanja za učenike, nastavnike i roditelje tako što će ih sprovesti u ciljne opštine;
2.2 Pružanje kurseva za sprečavanje zlostavljanja i reagovanje na zlostavljanje putem platforma za e-učenje za studente, nastavnike i roditelje širom Kosova;
3.1 Organizovati društvene kampanje za podizanje svesti javnosti o rizicima vezanim za zloupotrebu i širenje informacija o dobroj praksi;
3.2 Organizovanje nacionalne konferencije o prevenciji zlostavljanja kao događaja finale projekta.